Kliničnopsihološka diagnostika

Kliničnopsihološka diagnostika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. Bračič Mark Floyd, asist. dr. Gosar David, asist. dr. Šraj Lebar Tanja, prof. dr. Žvelc Gregor

- Zgodovina in osnove kliničnopsihološke diagnostike. Metodološki okviri in problemi kliničnopsihološke diagnostike. Problemi raziskovanja v klinični psihologiji.
- Diagnostične klasifikacije.
- Teoretične usmeritve in klinično psihološka diagnostika. Razvojne in relacijske teorije razumevanja psihopatologije (teorija navezanosti v klinični praksi, teorija objektnih odnosov, ego psihologija in psihologija selfa, teorija intersubjektivnosti in relacijska psihoanaliza, nevrobiološki vidiki zgodnjih relacijskih izkušenj). Narava in naloge psihodiagnostične eksploracije.
- Kliničnopsihološki intervju. Opazovanje in samoopazovanje. Specifičnost uporabe testov v klinični psihologiji. Projekcijske tehnike.
- Samoopisne tehnike. Diagnostika osebnostne organizacije (psihotična, mejna in nevrotična osebnostna organizacija). Diagnostika tipov osebnostnih struktur in motenj osebnosti.
- Diagnostika psihološke travme in disociacije. Ocenjevanje čustvovanja in medosebnih odnosov. Ocenjevanje psihotičnih motenj.
- Ocenjevanje kognicije v klinični psihologiji. Nevropsihološko ocenjevanje. Posebnosti psihološkega ocenjevanja otrok in mladostnikov. Posebnosti kliničnopsihološkega pregleda pri starostnikih. Kliničnopsihološko poročilo.

- Benedik, E. (2014). Osebnost med zdravjem in boleznijo: psihološko razumevanje, ocenjevanje in zdravljenje motenj osebnosti. Lesce: samozaložba. COBISS.SI-ID - 277967360
- Biro, M. in Butollo, W. (2002). Klinička psihologija. Novi Sad: Futura publikacije. (str. 79 – 219; str. 153–182; 209-219; 411-430) COBISS.SI-ID - 5764937
- Lilienfeld, S. O., Lynn, S.Y. in Lohr, J. M. (ur.) (2004). Science and Pseudoscience in Clinical Psychology. New York: Guilford Press. COBISS.SI-ID - 32650338
- Masten, R. in Smrdu, M. (ur.). (2013). Klinična psihologija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 265859328
- McWilliams, N. (2017). Psihoanalitična diagnostika. Razumevanje osebnostne zgradbe skozi klinični proces. Ljubljana: Umco. COBISS.SI-ID - 288395776
- Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology (2. izd.) New York: John Wiley & Sons. Kazdin, A. E. (2002). Research Design in Clinical Psychology (4. izd.). Boston: Allyn & Bacon. (str. 20–60) COBISS.SI-ID - 33238882
- Wierzbicki, M. (1998). Introduction to Clinical Psychology: Scientific Foundations to Clinical Practice. Boston: Allyn & Bacon. (str. 75–90) COBISS.SI-ID - 33094498
- Žvelc, G. (2011). Razvojne teorije v psihoterapiji. Integrativni model medosebnih odnosov.Ljubljana: Založba IPSA. COBISS.SI-ID - 259320576