Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji

Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlačnik Primož, izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Razvoj kulturne politike na področju knjižničarstva in založništva v Sloveniji v 20.stoletju. Razvoj kulturne politike na področju knjižničarstva in založništva v EU. Različnih koncepti kulturnih politik v Evropi. Protislovja subvencioniranja knjižne produkcije. Fiksne cene knjig. Olajšave v davčni zakonodaji. Knjižnično nadomestilo. Subvencije in štipendije avtorjem. Kulturna politika na področju knjigarništva. Državni programi spodbujanja bralne kulture. Literarni festivali in nagrade. Medijska reprezentacija literature.

Čopič, V. in Tomc, G. 1997. Kulturna politika v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

- Schmidt-Braul I.-E.M. 1997. The New Book Economy. In Council of Europe (ed.), Legislation for the Book World. Strasbourg: Council of Europe.

- Vitiello, G. 1997.Towards a New Book Economy. In Council of Europe (ed.), Legislation for the Book World. Strasbourg: Council of Europe.

- Blatnik, A., Rugelj, S., Breznik, M., Duša, Z., Grilc, U., Košir, M., Kovač, M. Zgubljeno v prodaji : slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju : [sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige], (Knjižna zbirka Premiera, Knjige o knjigah, št. 42). Ljubljana: UMco, 2005, 2005, str. 155-186. [COBISS.SI-ID 1034637]

- Blatnik, A., Čander, M., Flisar, E., Grilc, U., Grosman M., Kovač, M., Milošič, A., Rugelj, S. Slovenska knjiga včeraj in jutri : osem pogledov na pomen domače knjige, (Knjižna zbirka Premiera, Knjige o knjigah, št. 62). Ljubljana: Umco, 2007. 190 str., zvd., tabele. ISBN 978-961-6445-57-3. [COBISS.SI-ID 229846016

Rugelj, Samo: Za vsako besedo cekin. Cankarjeva založba, 2011.

Rugelj, S. et al. 2014. Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/razisk…. Dostop: 1. 2. 2015.

+ Aktualni članki iz ustrezne znanstvene periodike.
Relevant and up-to-date articles-