Latinski jezik 4

Latinski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, lekt. mag. Isak Kres Jelena

Prevajanje: Ob branju latinskih besedil in napisov, tako antičnih kot novejših, študenti se uvajajo v razumevanje in prevajanje besedil, pomembnih za študij zgodovine, posebej še tistih, ki se nanašajo na slovensko nacionalno zgodovino.

- Dušan Kos, Celjska knjiga listin I, Ljubljana, Celje 1996. COBISS.SI-ID - 63511552
- Anton Ožinger, Vizitacijski zapisniki Savinjskega arhidiakonata Goriške nadškofije, Ljubljana 1991. COBISS.SI-ID - 2799619
- B. Čop, Aurea Roma, FF, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 223801600
- S. Kopriva, Latinska slovnica, DZS, Ljubljana 1976. COBISS.SI-ID - 9391873
- Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 123934208
- F. Bradač, Latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 1980. COBISS.SI-ID - 15494400
- D. Butkovič, Slovensko-latinski slovar, Deželni šolski urad, Trst 1980. COBISS.SI-ID - 15641088
- Izbrana latinska besedila in komentarji k posameznim besedilom.
- Antika: Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998. COBISS.SI-ID - 79382784
- B. Aubelj, Sentence: modrosti starih Rimljanov, Modrijan, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 126744832