Magistrsko delo 1

Magistrsko delo 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Vsebina

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja.
Magistrsko delo 1 obsega izbor naslova magistrskega dela ter literature in virov.