Magistrsko delo I

Magistrsko delo I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Vsebina

Študent (-ka) izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja.

Magistrsko delo I v 1. letniku obsega izbor mentorja in izbor naslova magistrskega dela.

Študent (-ka) mora prijaviti temo magistrskega dela.