Moderna Kitajska

Moderna Kitajska

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Saje Mitja, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Posebnosti kitajske percepcije evropskih prodiranj ter metodološka vprašanja pri obravnavi sodobne zgodovine. Teorija zakonitosti kitajske zgodovine je postavljen na preizkušnjo: kategorija civilizacije v odnosu do razvoja in napredka. b) Metodološki pristop kombinira prvine tradicionalnih vzorcev kitajskega in evropskega zgodovinopisja in se izogiba izključnemu vrednotenju kvantitativnih oziroma materialnih kriterijev (povezava z novejšo antropologijo, upoštevanje posebnosti notranje integritete obravnavanih kulturno-civilizacijskih območij, itd). c) Pregled najpomembnejših zgodovinskih dogajanj in njihov pomen v kontekstu postopne modernizacije Kitajske.

- Mitja Saje: Zadnja dinastija in izzivi sodobnosti - zgodovina Kitajske od vdora Mandžurcev do ustanovitve Ljudske republike, Oddelek za AAŠ Filozofske fakultete, Ljubljana, 2004. COBISS.SI-ID - 216481024
- Mitja Saje. 2006. Sodobna Kitajska – Politični in gospodarski razvoj. Ljubljana: Filozofska fakulteta ZIFF. COBISS.SI-ID - 231702784
- Mitja Saje.2012. Proces postopnega vključevanja Kitajske v svetovno gospodarstvo. Jana Rošker in Nataša Vampelj Suhadolnik ur. Tradicija v objemu modernosti: stoletje kitajskega preporoda.  Zbirka Razprave FF. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  COBISS.SI-ID - 264097024
- Mitja Saje: Japonsko kitajski odnosi in svetovna ureditev v deželah vzhodne Azije. Azijske in afriške študije, 1997. COBISS.SI-ID - 4622178
- Mitja Saje: Similarities and Differences in the Process of Modernisation in India and China. Azijske in afriške študije, 2001. COBISS.SI-ID - 17657186