Moderni ruski jezik II – lektorske vaje

Moderni ruski jezik II – lektorske vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 240

ECTS točke: 11

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

Študent sistematično na vseh jezikovnih ravneh (fonetika, morfologija, sintaksa, leksika) nadgrajuje in poglablja znanje, pridobljeno v 1. letniku.

Poudarek je na vajah iz morfosintakse samostalnika, pridevnika in glagola:
- glagolski vid in glagoli premikanja
- prislovna določila kraja
- časovna določila
- kratka in dolga oblika pridevnikov;
- stopnjevanje pridevnikov;
- osebni, svojilni, kazalni, vprašalni, nikalni in nedoločni zaimki;
- izražanje vzročnosti in namena.

Študent usvaja besede, besedne zveze, osnovne frazeme, spoznava ruske reke in pregovore v okviru naslednjih tem:
1) Počitnice, letovanje, počitniško delo in študij
2) Predstavljanje in seznanjanje
3) Šolanje, študij, delo poklic, družina
4) Zunanjost
5) Značaj
6) Dom, kultura bivanja
7) Domača opravila
8) Zdrav način življenja

Govorni vzorci. Pisava in pravopis.

Učbeniki:
J. Urbas: Situacije.Mnenja.Vaje, Ljubljana 2005, (str. 135 – 327)
J. Urbas: ??????????. ??????????, Ljubljana, 2006
?. ?. ?????????‚ ?. ?. ???????????: ??????? ???? ? ???????????. ??????: «??????? ????» 1996 (109 – 112, 221 – 228)

Slovnice:
J.Sever, A.Derganc, Ruska slovnica po naše, Cankarjeva založba, 2006
?.?.?????????, ?????? ??????????, ????????, 2006
?. ?.????????‚ ?. ?. ??????–?????????: ??????? ????. ???????????? ?????????? ? ????????????. ??????: «??????? ????» 1997.
Slovarji:
O. S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990.
?. ?. ???????, ?. ?. ?????????: ??????? ??????? ???????????? ???? ???????? ?????. ??????: «??????? ????» 1978.
?. ?. ??????‚ ?. ?.???????: ???????? ?????? ???????? ?????. ??????: «??» 1995.