Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D

Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pauman Budanović Mihela

Vsebina

Digitalna knjižnica kot oblika izvajanja informacijske dejavnosti
Metodologija zasnove, načrtovanja in vzdrževanja digitalne knjižnice
Tradicionalna knjižnica/hibridna knjižnica/digitalna knjižnica: podobnosti in razlike
Digitalizacija analognih virov
Organizacijski problemi: zastarevanje (vsebinsko, programska oprema, nosilci), količina
Arhiviranje kot zagotavljanje trajnega dostopa in uporabnosti
Konceptualni modeli, povezani z digitalno knjižnico