Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D

Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pauman Budanović Mihela

Digitalna knjižnica kot oblika izvajanja informacijske dejavnosti
Metodologija zasnove, načrtovanja in vzdrževanja digitalne knjižnice
Tradicionalna knjižnica/hibridna knjižnica/digitalna knjižnica: podobnosti in razlike
Digitalizacija analognih virov
Organizacijski problemi: zastarevanje (vsebinsko, programska oprema, nosilci), količina
Arhiviranje kot zagotavljanje trajnega dostopa in uporabnosti
Konceptualni modeli, povezani z digitalno knjižnico

1.Borgman, C.L. (2000). From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. Cambridge (Mass.) ; London : MIT

2. Witten, I. H. Bainbridge, D., Nichols D.M. (2010). How to build a digital library . 2nd ed. Amsterdam: Elsevier.

3. Zeng, M. L. , Qin Jian (2008). Metadata. London: Facet.

4. Zborniki konferenc TPDL, JCDL in ICADL