Nemščina v zgodovinopisju 2

Nemščina v zgodovinopisju 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Osnove morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, nekatere posebnosti besedotvorja ter besedišče na nivoju A2, osnovna strokovna terminologija.

Učbenik, ki sistematično podaja osnove morfologije in sintakse nemškega jezika, zbirka lažjih strokovnih besedil (skripta), nemško- slovenski slovar, Nemško slovenski zgodovinski slovar.