Osrednja humanistična knjižnica

Become a Member of the Central Humanities Library

Dear International Students

We invite you to join the Central Humanities Library* by using your student digital identity of the University of Ljubljana. Library membership is free.

*Select Login with a digital identity under Search by title enter University of Ljubljana and then follow the further instructions.

We look forward to welcoming you in the departmental libraries.

online registration

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kafka za vse čase: Simpozij ob 100. obletnici smrti Franza Kafke

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure pri prof. dr. H. Tivadarju v maju in med izpitnim obdobjem 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Kristina Gregorčič

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar