Nova grščina, začetni tečaj

Nova grščina, začetni tečaj

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet je zasnovan kot začetno seznanjanje z novogrškim standardnim jezikom. Sestavljen je iz predavanj in vaj.
1. predavanja
Izhodišče je obravnava novogrškega standardnega jezika s sinhronega vidika. Ker se predpostavlja poznavanje stare grščine, so posamezne jezikovne značilnosti obravnavane tudi z ozirom na staro grščino. Predmet pregledno obravnava poglavitne značilnosti novogrške slovnice od glasoslovja, ki mu je spričo velikih sprememb, ki ga je le-to doživelo na prehodu v novo grščino, namenjena posebna pozornot, do oblikoslovja in skladnje. Zaradi kontinuitete s staro grščino je pri obravnavi oblikoslovja in skladnje poudarek na jezikoslovnih lastnostih, ki novo grščino ločijo od stare grščine.
2. vaje
Osvaja se osnovno besedišče nove grščine, razvijajo se sposobnosti razumevanja vsakodnevne govorne in pisne komunikacije in uspešnega sodelovanja v njej. Obravnavajo se primeri manj zahtevnih neliterarnih pisnih sporočil v novi grščini.

Arbanitakis, K., Arbanitakis F. Επικοινωνήστε ελληνικά. Atene 2004 (ucbenik in zgošcenka), str. 31-142. COBISS.SI-ID - 28211810
Holton, D., et al. Greek. An Essential Grammar of the Modern Language. London 2004, str. 27-53. COBISS.SI-ID – 29808994
Kavcic, J. Grško-slovenski in slovensko-grški evropski slovar. Ljubljana 2006, str. 1-135. COBISS.SI-ID – 228257536
Kavcic, J. Novogrška slovnica, Ljubljana 2010 (ponatis 2016). COBISS.SI-ID – 285753088
Triantafyllidis, M. Μικρή νεοελληνική γραμματική. Solun 1966 (srbohrvaški prevod 1995, angleški prevod 1997). COBISS.SI-ID – 59908706
Kolonia, A., M. Peri. Greco antico, neogreco e italiano. Bologna 2013. COBISS.SI-ID - 55941635
Kavčič, J. Nova grščina: vaje za študente s predznanjem starogrškega jezika. Ljubljana, 2015. COBISS.SI-ID – 58572642
Kavčič, J. Osnovno besedišče grškega jezika. Ljubljana, 2015. COBISS.SI-ID – 58572898
Simopoulos, G., et al. Ελληνικά Α. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα, 2022 COBISS.SI-ID - 164357379