Nova digitalna zbirka Etnološka bibliografija starega časopisja

Skupinski portret - branje časopisa (vir: http://etnoinfolab.org/document/13777)

Skupinski portret - branje časopisa (vir: http://etnoinfolab.org/document/13777)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete in Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) Narodne in univerzitetne knjižnice predstavljata digitalno zbirko Etnološka bibliografija starega časopisja. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo hrani popis, Digitalna knjižnica Slovenije digitalizirano gradivo. S skupnimi močmi je nastala pričujoča zbirka.

Osnovo zbirke predstavlja popis člankov na kataložnih listkih, ki ga je pred desetletji pripravljal zaslužni prof. dr. Janez Bogataj. V pregledu omenjenega dela, ki ga je pripravil za pričujočo zbirko, je dr. Bogataj med drugim zapisal:

Jedro gradiva za letne bibliografije je podpisani dobil s pregledom listkov v bibliografskem oddelku NUK v Ljubljani. Seveda objav ni iskal le pod decimalko 39, v katero so bila uvrščena etnološka (in etnografska) dela, ampak je marsikatera objava »zašla« tudi k zgodovini, geografiji in sociologiji ter še v nekatere druge razdelke. Naslednji korak je bilo zbiranje objav v osrednjih etnoloških ustanovah, na Oddelku za etnologijo, v Slovenskem etnografskem muzeju in na ISN SAZU. Veliko gradiva je nabral iz spremljanja objav med letom in jih je sprotno zapisoval na bibliotečne listke. To je bilo zelo koristno delo, saj je bil na tekočem z vsem, kar je v stroki izhajalo.

Celotno besedilo dr. Bogataja o slovenski etnološki bibliografiji je dostopno na tem naslovu.

Digitalna zbirka je dostopna tukaj.

V člankih oziroma časopisnih prispevkih, ki so vključeni v zbirko, so obravnavane predvsem etnološke tematike – ljudska kultura, načini življenja, družbeno življenje, ženitovanjski običaji, pustni običaji, koledarski prazniki, folklora, verovanja, mitologija, stavbarstvo, narodnostna vprašanja, domoznanstvo, kulturna zgodovina idr. Časovni okvir, v katerem je gradivo izhajalo, se razteza med letoma 1805 in 1945. Trenutno je v zbirki dobrih 1000 člankov, ki predstavljajo dobro polovico celotne bibliografije. Priprava preostalega dela bibliografije za objavo v Digitalni knjižnici Slovenije je v teku.

Želimo vam obilo užitka pri branju in raziskovanju!

Zadnje novice

Poletna šola Nova grščina za klasične filologe

Zaključek poletne šole

Poletno dogajanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Udeleženci 60. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture