Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

 • Tine Germ: Gotska arhitektura in kiparstvo: evropska umetnost poznega srednjega veka I (Učbeniki)

Prenovljen učbenik je pripravljen po sodobnih načelih obravnave študijske vsebine, ki klasični način kronološkega pregleda razvoja zahodnoevropske gotske arhitekture in kiparstva združuje s tematskim pristopom. Pomembna prednost prenovljene izdaje je kvalitetno slikovno gradivo, ki kot vizualno dopolnilo besedilu prispeva k boljšemu razumevanju snovi.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

 • Ana Šegula, Brigita Marc, Damjan Slabe, Dušana Findeisen, Ema Meden, Jasna Podreka, Klara Hudournik, Maja Furlan de Brito, Maja Mezgec, Mateja Šmid, Meta Furlan, Meta Kutin, Mojca Suhovršnik, Monika Šparl, Nina Tušek, Nives Ličen, Otto Gerdina, Sanja Novaković, Sara Rihtaršič, Silva Bratož, Tadej Stegu, Urša Kapler: Homo senescens: dolgoživost in izobraževanje starejših (Učbeniki)

Staranje v 21. stoletju je »novo staranje«, ki ga ustvarja generacija » baby boom« in se kaže kot izreden dosežek sodobne civilizacije. Prvi visokošolski učbenik za geragogiko je nastal s sodelovanjem raziskovalcev, strokovnjakov v praksi in študentov. V skupini za pripravo učbenika so svoje znanje in zamisli ter vizije združili avtorji in avtorice z univerz v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter s Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Tem so se pridružili študenti, ki so za učbenik pripravili besedila, nastala z raziskovanjem v študentskih inovativnih projektih (ŠIK).

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

 • Maja Zupančič, Matija Svetina: Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko (Razprave FF)

Monografija obravnava problematiko razvojnopsihološkega ocenjevanja in diagnosticiranja, od teoretskih temeljev, izbora, priprave in izvedbe, do interpretacije rezultatov. Avtorja v delu najprej opredelita področje razvojnopsihološke diagnostike, podata pregled in razvrstitev metod ter praktičnih in etičnih problemov diagnosticiranja, nato pa predstavita aktualne razvojne preizkuse, vključno s teoretskimi temelji, merskimi značilnostmi ter prednostmi in pomanjkljivostmi njihove rabe.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

 • Jelka Pirkovič: Upravljanje arheološke dediščine (Učbeniki)

Učbenik je namenjen predvsem študentom arheologije in drugih ved s področja varstva kulturne dediščine. Koristil bo tudi vsakomur, ki dediščino ceni ter želi sodelovati v njenem upravljanju. Vsebuje definicije osnovnih pojmov, teoretična izhodišča ter metodološke napotke, kot izhajajo iz mednarodnih varstvenih standardov in literature, in praktične izzive upravljanja arheoloških območij in situ, kot jih predstavlja turistična izraba.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

 • Boris A. Novak: Spomin jezika, jezik spomina: študije o pesniškem jeziku (Razprave FF)

V knjigi s poetično zvenečim naslovom Spomin jezika, jezik spomina avtor obravnava ponavljanje kot temeljni motor pesniškega jezika, ki vselej vsebuje in ohranja spomin jezika: ponavljajoči se ritmični in zvočni vzorci vzpostavljajo časovno (spominsko) vertikalo, ki prebije in presega horizontalno odtekanje teksta skozi čas v molk, v nič. Spomin jezika pa omogoča in nosi jezik spomina, tako na osebni kot kolektivni ravni.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 • Marko Kerševan: Religiologija, religija, sveto: izbrani spisi (Zbirka Portreti)

Pričujoča monografija je strokovno-znanstvena relevantna sociološka in religiološka študija o sistemih, ki v sebi povezujejo in združujejo religiozno-etično vsebino, filozofsko-spoznavne pojme ter etično-moralne kriterije in navodila, ki v veliki meri tudi danes določajo socialni nauk družb, njihovo vsakdanjo prakso, vrednotenja in verovanja.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 • Sarah Lunaček, Tina Palaić, Maja Veselič (ur.): Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji (Zupaničeva knjižnica)

Monografija osvetljuje pretekle in sodobne prakse raziskovanja in predstavljanja zunajevropskih kultur na Slovenskem. Odprejo jo epistemološki premisleki, ki problematizirajo nastanek in razvoj antropologije in azijskih študij, hkrati pa zastavijo vprašanje dekolonizacije disciplin z razmislekom o možnih alternativnih pristopih k ustvarjanju vednosti o Drugih. Avtorji in avtorice v nadaljevanju predstavijo izbrane vidike zgodovine muzejskih praks zbiranja in predstavljanja zunajevropskih zbirk v slovenskih muzejih ter spreminjanje študijskega programa Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani od njegovega nastanka do devetdesetih let dvajsetega stoletja.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 • Maria Wacławek, Maria Zofia Wtorkowska: O Polakach i Słoweńcach – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów

Delo je usmerjeno v etnolingvistični opis predstav o Poljaku (Poljakih) in Slovencu (Slovencih), kot jih je mogoče izluščiti iz osnovnega gradiva, ki ga predstavljajo odgovori anketiranih iz Poljske in Slovenije. Raziskava poskuša ujeti »vsakdanje«, »uveljavljeno« dojemanje predstav pri predstavnikih obeh narodov. Na obravnavani narodni in etnični skupnosti – poljsko in slovensko – gledamo skozi prizmo njunih jezikov, saj je jezik najpomembnejše sredstvo za posredovanje kulture, z vplivom na oblikovanje podobe sveta, ki jo dojemamo skoznjo; jezik namreč ne služi le za poimenovanje, temveč tudi za ustrezno klasifikacijo in interpretacijo zunajjezikovne resničnosti.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 • Darja Kobal Grum (ur.): Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19

Monografija ima dva dela. Prvi del se nanaša na obdobje izbruha pandemije covida-19, ko smo se z njo ljudje soočili povsem nepripravljeni. Nismo vedeli, ne kaj se pravzaprav dogaja, kaj naj pričakujemo, ali obstajajo kakšna zdravila ipd. Drugi del pa zajema obdobje po razvoju cepiv proti covidu-19, ukvarja pa se s psihološkimi vprašanji odnosa do cepljenja.

Knjiga je na voljo v Knjigarna FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 

 • ELOPE: Letn. 19, št. 1 (2022): Alice Munro: Precise, Paradoxical and Pret-ty Trick-y

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije Založbe Univerze v Ljubljani.

 • Muzikološki zbornik: Letn. 58, št. 1 (2022): Glasba – Religija – Duhovnost

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije Založbe Univerze v Ljubljani.

 • Azijske študije: Letn. 10, št. 3 (2022): Special Issue: Transcultural (Post)Comparative Philosophy, Part 1: Methods and Approaches

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije Založbe Univerze v Ljubljani.

 

 

Zadnje novice

Spomini na študij in branje poezije uglednih slovenskih pesnic in pesnikov

Produkcijska ekipa: študenti UL AGRFT

Priznanje za uspešno sodelovanje pri Poletni šoli Bovec

(Od leve proti desni) Prof. dr. Irena Samide, izr. prof. dr. Christina Barretta in koordinatorica za Filozofsko fakulteto prof. dr. Patrizia Farinelli (foto: Janez Zalaznik)

Poletna šola Nova grščina za klasične filologe

Zaključek poletne šole