Stavka v visokem šolstvu

Stavkajoči so se zbrali v avli Filozofske fakultete.

Stavkajoči so se zbrali v avli Filozofske fakultete.

Visokošolski sindikat Slovenije je v torek, 30. maja 2023, organiziral stavko na vseh treh javnih univerzah. Osrednji shod je potekal na Filozofski fakulteti.

Stavkajoči so zahtevali odpravo plačnih nesorazmerij, opozorili pa tudi na škodljivost novele zakona o visokem šolstvu. Sindikat vladi očita, da ni pripravljena odpraviti plačnih krivic v visokem šolstvu, med glavnimi zahtevami pa je vključitev vseh zaposlenih, tudi raziskovalcev in plačne skupine J, v eno kolektivno pogodbo.

Zbrane je nagovorilo več govorcev in govork, med njimi tudi predstavnice lektoric in lektorjev, bibliotekark in bibliotekarjev, raziskovalk in raziskovalcev, strokovnih delavk in delavcev ter študentk in študentov.

»Skupaj z vodstvom Univerze v Ljubljani podpiramo stavko v segmentu, ki zadeva ustrezno vrednotenje našega dela, odpravo plačnih krivic in normalne pogoje za delo. Vodstvo Filozofske fakultete pa podpira tudi stavkovne zahteve, ki se tičejo novele zakona o visokem šolstvu v tistem delu, ki se nanaša na upravljalsko strukturo Univerze v Ljubljani. Univerze v Ljubljani odvzem dvojene pravne subjektivitete ne bo prizadel le konkretno, ampak tudi na simbolni ravni. Preveč primerov neoliberalne »racionalizacije visokega šolstva« smo že videli po svetu, da bi lahko sprejemali tovrstne spremembe z odprtimi rokami. Vsem skupaj nam želim uspešno stavko. Uspešni pa smo lahko le, če tvorimo enotno akademsko skupnost, pa če smo sindikalisti ali ne. Gre za vse nas, za pravično vrednotenje dela vseh zaposlenih in za prihodnost univerze v obliki, ki dobro deluje že več kot sto let,« je v svojem nagovoru na stavkovnem shodu povedala dekanja Filozofske fakultete prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar.

Zadnje novice

Spomini na študij in branje poezije uglednih slovenskih pesnic in pesnikov

Produkcijska ekipa: študenti UL AGRFT

Priznanje za uspešno sodelovanje pri Poletni šoli Bovec

(Od leve proti desni) Prof. dr. Irena Samide, izr. prof. dr. Christina Barretta in koordinatorica za Filozofsko fakulteto prof. dr. Patrizia Farinelli (foto: Janez Zalaznik)

Poletna šola Nova grščina za klasične filologe

Zaključek poletne šole