Študentska projekta za trajnostni razvoj

Skupina študentk projekta Zeliščarske zgodbe Gornjega Grada z mentorico Majo Žerovnik (Foto: Eva Glavan)

Skupina študentk projekta Zeliščarske zgodbe Gornjega Grada z mentorico Majo Žerovnik (Foto: Eva Glavan)

Novembra 2022 smo na Centru za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete pričeli s koordinatorstvom dveh interdisciplinarnih projektov, ki sta bila odobrena v okviru razpisa rektorata Študentski projekti za trajnostni razvoj: Ekokritika v predšolskem obdobju in prvi triadi OŠ (glavna pedagoška mentorica je asist. dr. Anja Mrak, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo) in Zeliščarske zgodbe Gornjega Grada (glavna pedagoška mentorica je doc. dr. Lidija Rezoničnik, Oddelek za slavistiko). Projekta sta nekakšno nadaljevanje preteklih študentskih projektov, ki smo jih poznali pod imenoma Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist.

Cilj prvega projekta je priprava gradiva s področja ekokritike za najmlajše. V prvem delu bodo študenti pregledali in analizirali otroško leposlovje z relevantno tematiko. Po pripravi priporočilnega seznama del bodo osnovali didaktični instrumentarij oz. učne priprave za uvajanje teh del v izobraževalni program predšolske vzgoje in prve triade OŠ. Pod vodstvom mentorjev bodo zbrano gradivo oblikovali v strokovni članek za objavo v publikaciji, namenjeni staršem in pedagoškim delavcem (npr. Pogled ali Otrok in knjiga). Za regionalno in nacionalno razširitev rezultatov projekta bodo študenti v drugem delu pripravili (spletno) predstavitev raziskave z opisom praktičnega uvajanja ekokritike v izobraževalni sistem, namenjeno pedagoškim delavcem v vrtcih in OŠ ter ostali zainteresirani javnosti. V projektu sodelujejo študenti Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo ter Germanistike. Pedagoški somentor projekta je asist. Jan Černetič, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, kot zunanji partner pa sodeluje Gaja Kos, samozaposlena v kulturi.

Drugi projekt se osredotoča na ohranjanje in reinterpretacijo naravne in kulturne dediščine (zeliščarstvo, pripovedna dediščina) v lokalnem okolju ter na razvoj visoko kakovostnega trajnostnega turizma, kar je tudi poslanstvo dejavnosti delovnih mentoric in občine Gornji Grad.

V prvi fazi bosta delovni mentorici sodelujočim študentkam, ki v večini prihajajo iz lokalnega okolja, predstavili izzive trajnostnega turizma v Gornjem Gradu in jih spodbudili k premisleku in iskanju inovativnih rešitev za razvoj. Sledil bo pregled doslej zbranega pripovednega izročila in zbiranje novega gradiva, ki se navezuje na zeliščarstvo, saj to doslej še ni bilo sistematično zbrano. V drugi fazi bodo študentke gradivo povezale s točkami na ožjem območju Gornjega Grada (npr. kamen za razglase, zeliščni vrt za katedralo) in pripravile tematsko turistično pot »po gornjegrajskih zeliščarskih poteh«, ki bo predstavljala izbrano pripovedno izročilo. Pri tem bodo iskale kreativne rešitve za privlačno predstavitev zbranega gradiva, testirale izvedbo tematske poti, izbrana besedila prevedle v nemški, angleški in poljski jezik, jih objavile na spletni strani in oblikovale zloženko. V zadnji fazi bodo za zainteresirano javnost pripravile predstavitev projekta z vodenim sprehodom »po gornjegrajskih zeliščarskih poteh« ter članek za lokalni časopis.

V projektu sodelujejo študentke Germanistike, Polonistike, Anglistike, Etnologije in kulturne antropologije (vsi FF), Računalništva in informatike (FRI), Dizajna (Fakulteta za dizajn, Ljubljana) in Turizma (Fakulteta za turistične vede Turistica, UP). Pedagoška somentorica pri projektu je doc. dr. Anja Moric, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, kot zunanji partner pa sodeluje podjetje Babave, družba za ohranjanje in reinterpretacijo naravne in kulturne dediščine, d.o.o.

Za morebitne dodatne informacije o navedenih študentskih projektih smo vam na voljo na urska.gruden@ff.uni-lj.si

 

Zadnje novice

Zaključek projekta E+ Literatura v praksi

Logotip projekta

Spomini na študij in branje poezije uglednih slovenskih pesnic in pesnikov

Produkcijska ekipa: študenti UL AGRFT

Priznanje za uspešno sodelovanje pri Poletni šoli Bovec

(Od leve proti desni) Prof. dr. Irena Samide, izr. prof. dr. Christina Barretta in koordinatorica za Filozofsko fakulteto prof. dr. Patrizia Farinelli (foto: Janez Zalaznik)