27. 05. 2023

Projekt Materinstvo in reproduktivna politika v 19. in 20. stoletju na èStorii

Dr. Ana Cergol Paradiž, dr. Meta Remec in dr. Petra Testen so predstavile nekatere ugotovitve projekta Materinstvo in reproduktivna politika v 19. in 20. stoletju. Foto: Bojan Godeša
24. 05. 2023

Predstavitev knjige Rimsko cesarstvo in njegovi Germani Herwiga Wolframa in predavanje dr. Slavka Ciglenečkega

Na Oddelku za zgodovino so pripravili javno predstavitev knjige prof. dr. Herwiga Wolframa Rimsko cesarstvo in njegovi Germani. Pripoved o izvoru in prihodu.
23. 05. 2023

Terensko delo v Trstu

Bazovica (foto: Kornelija Ajlec)
17. 05. 2023

Nastopno predavanje dr. Mitje Ferenca pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Dr. Mitja Ferenc je predaval o problematiki prikritih grobišč v Sloveniji.
17. 05. 2023

Sodelovanje na konferenci Dolgoročne spremembe okolja

Dr. Žiga Zwitter je sodeloval na konferenci Dolgoročne spremembe okolja.
09. 05. 2023

Zgodnjenovoveška ekskurzija v Žumberk in okolico

Na ekskurziji so si ogledali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj.
05. 05. 2023

Predavanje Roberta Gerwartha o koncu imperijev

Prof. Robert Gerwarth
20. 04. 2023

Mednarodni simpozij Komunalna upravna poslopja v srednjem veku – podoba, pomen in namen

Foto: Božidar Flajšman
20. 04. 2023

40. zborovanje slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev

40. zborovanje slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev - predavanje dr. Ane Cergol Paradiž. Foto: Božidar Flajšman.