Oddelek za slavistiko

Bulgarian, Czech and Slovak Language Course for International Students / Tečaji bolgarskega, češkega in slovaškega jezika za mednarodne študente

Tečaji bolgarskega, češkega in slovaškega jezika za mednarodne študente

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022 ponuja mednarodnim študentom tečaje bolgarskega, češkega ali slovaškega jezika za začetnike (3 ECTS, 60 ur). S pomočjo osnov izbranega jezika se boste naučili komunicirati v vsakdanjih situacijah, pridobili znanje o geografskih in kulturnih značilnostih. Naši učitelji uporabljajo sodobne učbenike in metode poučevanja tujih jezikov, vključno z avdio in video posnetki ter igrami.

Na urniku jih najdete pod naslovi:
PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – češki jezik INT
PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – slovaški jezik INT
PS1 Lektorat drugega slovanskega jezika – bolgarski jezik INT

https://urnik.ff.uni-lj.si/

 

Če imate kakršna koli vprašanja o naših tečajih, nas kontaktirajte na milen.malakov@ff.uni-lj.si (bolgarščina), jana.snytova@ff.uni-lj.si (češčina), hana.ticha@gmail.com (slovaščina).

 

Bulgarian, Czech and Slovak Language Course for International Students

Department of Slavistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana

  • Are you looking to start learning a new language?
  • Are you considering going to exchange study programme in Bulgaria, Czechia or Slovakia?
  • Are you interesting in studying Slavic languages?

Department of Slavistics at the Faculty of Arts, University of Ljubljana offer international students the courses of Bulgarian, Czech or Slovak language for beginners (3 ECTS, 60 hours) in the academic year 2021/2022. With the help of the basics of the chosen language, you will learn to communicate in everyday situations, acquire knowledge about geographical and cultural characteristics. Our teachers use modern textbooks and methods of foreign language teaching including audio, video and games.

You can find them on the schedule under the titles:

PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik INT
PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik INT
PS1 Lektorat drugega slovanskega jezika – bolgarski jezik INT

https://urnik.ff.uni-lj.si/en/

If you have any questions about any of our courses please contact us milen.malakov@ff.uni-lj.si (Bulgarian), jana.snytova@ff.uni-lj.si (Czech), hana.ticha@gmail.com (Slovak).

 

Obvestila

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Ana Cergol Paradiž

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odpoved predavanj, seminarjev in govorilnih ur pri izr. prof. dr. Peteru Simoniču

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Marko Radovan

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za umetnostno zgodovino

Zaprto tajništvo 30. 11.

Oddelek za slovenistiko

Pomoč pri učenju slovenskega jezika za tujce

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Izpitni rok pri prof. Janezu Orešniku

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za prevajalstvo

Video conference for the Central and Eastern European Universities

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Stergar