Znanstvenoraziskovalni inštitut

Delavnice evropskih partnerstev za pripravo prihodnjih raziskovalno inovacijskih prioritet (več terminov)

Obveščamo vas o več delavnicah evropskih partnerstev, ki bodo namenjene pripravi prihodnjih raziskovalno inovacijskih prioritet, kar bo tudi vplivalo na pripravo prihodnjih razpisov digitalnega področja Grozda 4 v Obzorju Evropa.

Photonics

Evropsko združenje Photonics21 organizira serijo delavnic za identifikacijo raziskovalno inovacijskih prioritete za delovni program Obzorje Evropa 2025, in sicer na naslednjih področjih:

Key Digital Technologies (KDT)

Evropsko partnerstvo KDT, ki se bo po sprejetju evropskega akta o čipih proti koncu leta ustrezno preoblikovalo, bo organiziralo več delavnic za pripravo raziskovalno inovacijskih tem 2024 na naslednjih področjih:

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure (Gregorčič)

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tajništvo (12. in 14. 12. 2023)

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo