Oddelek za zgodovino

Dodatni razpis - Erasmus+ praksa 2020/21

Pozdravljeni,

 

do porabe sredstev je odprt naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v tujini v letu 2020/21 (npr. za delovno izkušnjo v muzeju, arhivu …, kar je lahko pomembna referenca pri iskanju službe). Podrobnosti razpisa so objavljene tu: https://www.ff.uni-lj.si/studij/mednarodna-pisarna/erasmus (gl. poglavje ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE, in sicer zavihek z naknadnim razpisom za leto 2020/21, kjer je dostopen tudi prijavni obrazec in obrazec za študijski sporazum). Gl. tudi predstavitev prakse na oddelčni spletni strani: https://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij-v-tujini-1 (zavihek Erasmus+ praksa, kjer so dodatni nasveti).

 

Vaša vloga bo ovrednotena v skladu s pravili Oddelka za zgodovino, ki so objavljena tule: https://zgodovina.ff.uni-lj.si/sites/www.ff.uni-lj.si/files/documents/merila_za_izbor_kandidatov_erasmus_odd_za_zg%20%281%29.pdf – preberite si jih vnaprej in motivacijsko pismo napišite tako, da bomo na oddelku vašo prakso lahko potrdili.

 

Ko preberete podatke na navedenih povezavah, je za dodatna vprašanja prek e-pošte na voljo oddelčni koordinator – dr. Zwitter.

 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Serija spletnih delavnic o izvrševanju Načrta S in možnosti odprtega dostopa do knjig

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan v okviru CHANSE ERA-NET Cofund projekta / področje humanistike in družboslovja

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitev podpore, ki jo pri prijavah na razpis MSCA PF in novosti programa MSCA PF nudi Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitveni dogodek programov slovensko angleškega znanstvenega sodelovanja in mobilnosti raziskovalcev in nov pilotni inštrument ARRS v pripravi