Znanstvenoraziskovalni inštitut

Pomembno obvestilo za prijavitelje na ERC razpise v letu 2021

Zaradi zamud pri sprejemanju proračunskega okvirja EU in posledično Obzorja Evropa bo morda prišlo do zakasnitve uradne objave Delovnega programa ERC 2021 in posledično uradne objave razpisov ERC 2021. Zaradi zagotavljanja ustrezne izvedbe celotnih evalvacijskih postopkov se zaključni roki pri posameznih ERC razpisih ne bodo zamaknili za več kot nekaj tednov. To pomeni, da bo morda skrajšano obdobje od objave do zaključka razpisa. Zato priporočamo bodočim prijaviteljem za razpise 2021, da začnejo pisati svoj projektni predlog, saj je večina potrebnih informacij in nasvetov že znanih, oziroma so objavljeni na spletni strani MIZŠ ali strani ERC.

Zainteresirane za prijavo vljudno prosimo, da o tem obvestijo tudi ZIFF. Kontaktna oseba: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU 1.2.2021 / Office Hours, Feb. 1st, 2021

Oddelek za zgodovino

Študentske izmenjave v Avstralijo, Brazilijo, ZDA

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Kompetenc pri pouku književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)