Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Preklop na pouk na daljavo z 19. oktobrom 2020

Študente in študentke obveščam, da bomo na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko - v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja koronavirusa - v celoti preklopili na pouk na daljavo v ponedeljek, 19. oktobra 2020. O podrobnostih boste obveščeni s strani profesorjev in profesoric pri posameznih predmetih. Do konca tega tedna pouk nadaljujemo po trenutno veljavnem hibridnem modelu. 

Franja Lipovšek

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU 1.2.2021 / Office Hours, Feb. 1st, 2021

Oddelek za zgodovino

Študentske izmenjave v Avstralijo, Brazilijo, ZDA

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Kompetenc pri pouku književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)