Oddelek za zgodovino

Razpis za delovno mesto doktorske študentke/študenta v Bernu

Na Univerzi v Bernu je razpisano mesto za zaposlitev doktorske študentke_študenta pod mentorstvom dr. Christiana Rohra, red. prof. okoljske zgodovine, na Oddelku za gospodarsko, družbeno in okoljsko zgodovino Zgodovinskega inštituta Univerze v Bernu. Načrtovana doktorska disertacija je del raziskovalnega projekta "Stauseen und Umsiedlungspolitik im Alpenraum nach 1918 – zwischen Teilhabe und Ausgrenzung peripherer Gesellschaften", ki ga vodi Sebastian De Pretto. Znotraj teme projekta bo disertacija obravnavala predvsem slovenske primere akumulacijskih jezer hidroelektrarn, od leta 1918 dalje. Pričakuje se znanstveno odličnost ter poleg slovenščine in angleščine znanje nemščine. 

Razpis je objavljen tukaj: https://ohws.prospective.ch/public/v1/jobs/2d263b3d-dcc0-40ac-abb3-b86a1877b801.

Prijavni rok: 24. 10. 2022, začetek dela: 1. 1. 2023.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Vojko Strahovnik

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Skupine za Jezik v rabi 1 (samo dvopredmetni)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Začetek seminarja Creole 'Epistemologija vsakdanjega življenja / Antropologija kompleksnih sistemov'

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Frančiška Lipovšek

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Monika Kavalir

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Peter Štih

Oddelek za geografijo

Začetek predavanj - dr. T. Resnik Planinc

Oddelek za psihologijo

Sprememba GU Katarina Babnik

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Robert Kroflič