Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Razpis za sofinanciranje udeležbe študentov_tk na znanstvenih konferencah

Ste pripravili zanimivo seminarsko nalogo ali pripravljate inovativno magistrsko delo? Vas zanima znanstveno raziskovanje in bi svoje delo želeli predstaviti na znanstveni konferenci?

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je na razpisu RSF za aktivnosti za spodbujanje nadarjenosti pridobil sredstva za financiranje udeležbe študentov na znanstvenih konferencah v skupnem znesku 1.350 EUR.

  • Financiranje je namenjeno študentom_tkam Oddelka za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki študirajo na drugi stopnji in bodo tu zaključili_e študij (tj. niso študenti_tke na izmenjavi).
  • Sredstva so namenjena kritju (delnih) stroškov udeležbe na znanstveni konferenci, kjer mora študent_ka aktivno predstaviti izviren prispevek.

Znanstvena konferenca mora biti s področja študija (angleško jezikoslovje, književnost, kultura ali didaktika).

  • Sofinanciranje izbranih prispevkov bo izvedeno v obliki povračila stroškov na podlagi računov. Upravičeni so stroški poti, nastanitve in kotizacije; v prijavi realno ocenite predvidene izdatke.
  • Prispele prijave bo pregledala in razvrstila oddelčna komisija. Oddelek bo predvidoma sofinanciral 2–3 prispevke odvisno od kakovosti in zaprošenih sredstev.
  • Prijava je možna za konference, ki potekajo v letu 2023 (do 15. 12. 2023).

Prijave pošljite do 15. 2. 2023 na naslove članov komisije: monika.kavalir@ff.uni-lj.si; mojca.krevel@ff.uni-lj.si in janez.skela@ff.uni-lj.si. V prijavo vključite:

  • podatke o prijavitelju_ici
  • podatek o konferenci, na katero se nameravate prijaviti
  • znesek, za katerega zaprošate, skupaj z opredelitvijo stroškov
  • povzetek (200-300 besed), ki ga nameravate poslati*

* Če se rok za prijavo na konferenco zaključi, še preden bodo znani rezultati razpisa (ali celo pred oddajo prijave na razpis), se vseeno pravočasno prijavite.

Čeprav se lahko prijavite za katerokoli mednarodno znanstveno konferenco, bodo mogoče posebno zanimive posebne študentske konference, kakršne organizira veliko univerz po svetu. Nekaj primerov:

Anglophonia (Univerza v Zagrebu)

Linguistics Prague 2023 (Karlova univerza)

8th Student Conference IDEAS (Masarykova univerza)

T.W.I.S.T. Conference (Univerza v Leidnu)

SJU English Graduate Conference 2023 (St. John's University)

LangUE Conference (University of Essex)

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Študentsko delo na Pedagoškem inštitutu

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Urška Valenčič Arh

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Maja Malec

Oddelek za klasično filologijo

Predstavitev dispozicije doktorskega dela

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kinofilm: brezplačne projekcije filmov Eme Kugler

Oddelek za umetnostno zgodovino

Licenca za turističnega vodnika po Ljubljani

Oddelek za klasično filologijo

Doc. dr. David Movrin v petek, 24. 3. 2023

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 29. 3. 2023

Referat

Anketa: fakultetna psihološka svetovalnica za študente in študentke