Oddelek za zgodovino

Seminarji na 1. stopnji

Spoštovani študenti, spoštovane študentke zgodovine 2. in 3. letnika prve stopnje v študijskem letu 2021/22,

Oddelek za zgodovino FF UL zaradi varčevanja na fakulteti ne izvaja vseh seminarjev, kot so predvideni po študijskih programih za prvo stopnjo. Seminarje izvajamo krožno v 2. in 3. letniku. Vse po programih predvidene seminarje bomo izvedli krožno v treh letih, upoštevaje pri tem dovoljeno minimalno izbirnost predmetov.  To pomeni, da boste lahko tisti, ki se v študijskem letu 2021/22 vpisujete v 2. letnik in vsi za vami, ponovno izbirali med seminarji iz vseh obdobij (najmanj en seminar za vsako obdobje). Seminarji, ki bodo razpisani letos, drugo leto ne bodo na voljo, na voljo bo večina tistih, ki letos niso razpisani in sicer spet najmanj en seminar za vsako obdobje. 

Nekatere seminarje bomo izvajali v dveh skupinah, zato bodo skupine manjše kot v preteklih letih. Več skupin z manjšim številom slušateljev/slušateljic omogoča višjo kakovost seminarskega dela. V študijskem letu 2021/22 so vam na voljo sledeči seminarji:

2. letnik: Seminar iz grške zgodovine (2 skupini), Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope v srednjem veku in Seminar iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku.

3. letnik: Seminar iz zgodovine prve svetovne vojne (2. skupini), Seminar iz slovenske zgodovine v srednjem veku in Seminar iz sodobne obče zgodovine.

Predlagamo vam, da si seminarje izbirate tudi po principu zunanje izbire in si na ta način zagotovite, da boste v dveh letih prisostvovali seminarjem, ki vas zanimajo. Tisti v drugem letniku, si tako lahko izberete seminarje, ki so na programu tretjega letnika in obratno, tisti v tretjem letniku si lahko izberete seminar, ki je na programu v drugem letniku.

 

doc. dr. Dušan Mlacović

predstojnik Oddelka za zgodovino FF UL

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obvestilo za študentke in študente etnologije in kulturne antropologije

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Martin Anton Grad

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Katja Vintar Mally

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Anne-Cecile Lamy-Joswiak

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Marko Krevs

Oddelek za sociologijo

Pandemična družba: letno srečanje Slovenskega sociološkega društva

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Vabilo na opravljanje prakse v Zavodu Putscherle – priprava člankov za blog

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Drugi prijavni rok na magistrski študij