Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

GU: torki, 14.30 do 16.00, s predhodno el. najavo.
* 28.5. GU odpadejo - na voljo sem preko elektronske pošte. Hvala za razumevanje.

doc. dr. Nina Cvar

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kafka za vse čase: Simpozij ob 100. obletnici smrti Franza Kafke

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure pri prof. dr. H. Tivadarju v maju in med izpitnim obdobjem 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Kristina Gregorčič

Oddelek za slovenistiko

Vabilo študentom k sodelovanju pri glasoslovni raziskavi

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Damjan Popič