Študentski svet FF

Naknadni razpis za volitve predstavnika študentov Oddelka za romanske jezike in književnosti

Naknadni razpis za volitve predstavnika študentov Oddelka za romanske jezike in književnosti v
Študentski svet Filozofske fakultete za študijsko leto 2021/2022 se nahaja tukaj. Kandidacijski postopek bo potekal od 6. decembra do vključno 12. decembra 2021. Kandidatura mora…

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Razpis za volitve predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Filozofske fakultete

Objavljen je Razpis za volitve predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Filozofske fakultete.  Kandidacijski postopek začne teči v torek, 16. novembra 2021, in se zaključi v sredo, 17. novembra 2021, ob 12.00 uri. Kandidaturo se pošlje na elektronski naslov volilni.odbor…

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Poročilo o poteku volitev v Študentski svet Filozofske fakultete in rezultati volitev

Poročilo o poteku volitev v Študentski svet najdete tukaj. Priloženi so tudi rezultati volitev iz sistema SimplyVoting.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Disciplinska odgovornost študentov

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentk in študentov članicam UL nalaga, da do 31. 10. na svojih spletnih straneh in oglasnih deskah objavijo seznam o disciplinskih postopkih, ki so jih vodile v preteklem študijskem letu. Seznam postopkov za študijsko leto 2020/2021, ki…

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Anketa o prenovi celostne grafične podobe (CGP) Univerze v Ljubljani

Spoštovani študentke in študentje, pošiljamo vam prijazen opomnik pred iztekom ankete o prenovi celostne grafične podobe (CGP) Univerze v Ljubljani in vljudno vabimo vse, ki tega še niste uspeli, da na priloženi povezavi izpolnite anketo. Hkrati se vsem, ki ste anketo že…

Študentski svet FF

Študentski svet Filozofske fakultete podelil priznanja za študijsko leto 2020/2021

Študentski svet Filozofske fakultete je na svoji 6. redni seji potrdil predloge za podelitev priznanj za študijsko leto 2020/2021. Priznanja so podelili na slavnostni seji v četrtek, 21. oktobra 2021. Seznam prejemnikov in prejemnic priznanj najdete tu. Vsem iskrene čestitke!

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet FF 2021/22

Kandidacijski postopek bo potekal od 23. oktobra do vključno 29. oktobra 2021. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, kontaktni naslov kandidata, stalni in morebitni začasni naslov prebivališča kandidata, elektronski naslov kandidata, številko mobilnega telefona…

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za promotorje Filozofske fakultete

Tudi študijskem letu 2021/2022 bodo potekale promocije Filozofske fakultete po slovenskih srednjih šolah. Prijazno vabljeni, da se pridružite ekipi promotorjev Filozofske fakultete. Študentski svet Filozofske fakultete išče zgovorne in energične študente in študentke višjih…

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na 6. redno sejo ŠSFF in razpis za volitve študentov in študentk v Senat FF

Objavljamo vabilo na 6. redno sejo ŠSFF in razpis za volitve študentov in študentk  v Senat FF.

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za priznanja ŠSFF

Študentski svet Filozofske fakultete je na 5. redni seji, dne 17. 6. 2021, razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:  •    priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,
•    priznanje za udejstvovanje na področju Študentskega…

Kadrovska služba, Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za prodekana študenta / prodekanjo študentko in kandidacijski postopek

Objavljamo razpis za prodekana študenta / prodekanjo študentko in kandidacijski postopek. Rok za oddajo kandidatur začne teči z dnevom objave razpisa in traja štirinajst (14) dni, torej do vključno 14. julija 2021, do 12. ure. Kandidaturo pošljite na elektronski naslov: damjana.…

Študentski svet FF

Vabilo na 4. redno sejo Študentskega sveta Filozofske fakultete

Objavljamo vabilo na 4. redno sejo Študentskega sveta Filozofske fakultete.

Študentski svet FF

Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnika študentov v UO Filozofske fakultete za 2020/2021

Objavljamo Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnika študentov v UO Filozofske fakultete za 2020/2021.

Študentski svet FF, Študentski svet FF

4. razpisno obdobje ŠSFF

Objavljamo Razpis za dodelitev sredstev ŠSFF za izvedbo projektov.

Študentski svet FF, Študentski svet FF

4. razpisno obdobje ŠSFF

Objavljamo Razpis za dodelitev sredstev ŠSFF za izvedbo projektov.

Študentski svet FF

Vabilo na 3. redno sejo ŠSFF

Študentski svet Filozofske fakultete vabi na 3. redno sejo.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Pomoč najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom

Študentski svet Filozofske fakultete v sodelovanju z vodstvom fakultete še vedno nudi pomoč najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom Filozofske fakultete. Tem študentom/kam ponujamo pomoč v obliki financiranja nakupa živil in higienskih pripomočkov, in sicer lahko…

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za volitve v Akademski zbor FF

Objavljamo razpis za volitve v Akademski zbor FF.