Pedagoška praksa II

Pedagoška praksa II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

(Okvirna vsebina je dolocena že v UN za pedagoško prakso na FF, natancen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
• Opazovanje pouka, analiza, nacrtovanje pouka in priprava na pouk nemšcine.
• Izdelava ucnih priprav in ucnih gradiv za pouk nemšcine.
• Sodelovalno poucevanje.
• Samostojno poucevanje.
• Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.
• Spoznavanje aktualne šolske dokumentacije.
Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli)