Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved

Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina

- zvrsti virov (specifike, vrednost)
- pomožne vede
- vloga, njihov pomen in omejitve
- heraldika (razvoj, pomen, najpomembnejša literatura)
- sfragistika (razvoj, pomen, najpomembnejša literatura)
- numizmatika (razvoj, pomen, najpomembnejša literatura).