Prevajalska orodja

Prevajalska orodja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

Predmet se vsebinsko deli na tri sklope:
Elektronski podatkovni viri: delo z elektronskimi slovarji (DZS Knjižna polica, tuji enojezični slovarji), tezavri in slovarji kolokacij, enciklopedije in leksikoni na CD-ROMu, slovarji in terminološke zbirke na internetu, korpusi na internetu
Internet kot vir informacij in medij za komunikacijo: zgodovina interneta, delovanje interneta, svetovni splet in iskanje informacij, raba iskalnih orodij in spletnih imenikov, osnove jezika HTML, izdelava spletne strani, protokol FTP
Programska orodja za prevajanje: programi s pomnilnikom prevodov (TRADOS Translator's Workbench, ATRIL DejaVu), programi za urejanje terminoloških baz (TRADOS MultiTerm), programi za vzporejanje besedil, strojno prevajanje.

- Jerman-Blažič, B. (1996) Internet. Ljubljana: Novi Forum.
- Skubic, A. (1997) Računalniški programi za prevajanje. Mostovi XXXI, str. 28-37.
- Vintar, Š. (1999) Računalniška orodja za prevajanje. Mostovi XXXIII, str. 47-55.
- Uporabniški priročniki Windows, MS Office itd.
- Vintar, Š. (2001) Računalniška orodja za jezikoslovce in prevajalce. Zbornik 37. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, str. 319-332.
- Željko, M. (2000) Pomnilniki prevodov v praksi. Mostovi, letnik 2000. Ljubljana: DZTPS.