zgodovina

Oddelek za zgodovino

Projekta Urban Spaces / Europe for Citizens

Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit (Urbani prostori: Evropska kulturna zgodovina med 1918 in 1939 kot večjezični in spremenljiv filmski pripomoček) / Europe for Citizens - StadtRäume in Europa - gemeinsames Entdecken regionaler Kultur & Geschichte als Basis für eine europäische Zukunft (Mestni prostori v Evropi – skupno iskanje regionalne in kulturne zgodovine za skupno evropsko prihodnost)

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

2020-1-DE02-KA204-007747

Obdobje trajanja projekta

01.09.20-31.08.23

Letni obseg

 

Vodja projekta

doc. dr. Irena Selišnik

Veda in področje

 

Sodelujoče raziskovalne organizacije

 

Vodja: 

doc. dr. Irena Selišnik

Člani: 

izr. prof. dr. Bojan Balkovec

doc. dr. Ana Cergol Paradiž

asist. dr. Martina Malešič

Neža Lukančič

Urška Svetina

Razširjena sestava:

dr. Kornelija Ajlec, dr. Alenka di Battista, Neja Blaj Hribar, Hana Čeferin, Elvira Ibragimova, dr. Sonja Ifko, dr. Tomaž Ivešič, dr. Peter Mikša, dr. Oskar Mulej, dr. David Petelin, dr. Meta Remec, dr. Helena Seražin, dr. Mojca Šorn, dr. Petra Testen Koren, izr. prof. Danijela Trškan, dr. Asta Vrečko, dr. Blaž Vurnik.

Faza 1: Zbiranje gradiva, analiza virov

Faza 2: Pisanje  tekstov, uredniško delo

Faza 3: javne predstavitve zaključkov, filma, didaktična priporočnika, razstave, monografija