Prostorska in krajinska arheologija

Prostorska in krajinska arheologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Predmet vsebuje zgodovinski pregled prostorskih in krajinskih vidikov v arheoloških interpretacijah po posameznih nacionalnih šolah:
antropogeografska arheologija (Altlandschaftsforschungen, Siedlungsarchaölogie, Geographic Archaeology), socio-ekološke pristope nove arheologije, prostorsko arheologijo (D. Clarke), ameriško naselbinsko arheologijo, historični pristop W. Hoskinsa, sodobne poprocesne teorije arheologije krajine. V metodološkem delu se študentje seznanijo s temeljnimi koncepti in metodami lokacijskih analiz, analizami distribucij in kvantitativnimi (računalniško podprtimi) metodami analize korpusov prostorskih podatkov ter njihovo vizualizacijo.

ASHMORE W. and KNAPP B. (ur.), Archaeologies of landscape: contemporary perspectives. Blackwell Publishers 1999. 1-32, 201-286 str. COBISS.SI-ID - 11661922
CLARKE D. (ur.) (1977), Spatial Archaeology, Academic Press, Uvodno poglavje 1-32 str. https://pdfcoffee.com/spatial-information-in-archaeology-david-clarkepd…
FLANNERY K. (ur.), The Early Mesoamerican village. Routledge 2010. 390 str. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=39872…
JANKUHN H. 1976, Archäologie und Geschichte (poglavja: Einleitung (1- 22); Siedlungsgeschichte als Forschungsaufgabe (23-39) . COBISS.SI-ID - 28285538
NOVAKOVIĆ P., Osvajanje prostora. Ljubljana: Filozofska fakulteta 2003. 260 str. COBISS.SI-ID - 128001280
TILLEY C. 1994. A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Berg – Oxford/Providence. 1-142 str. COBISS.SI-ID - 14658146
ORTON C., 2000 Sampling in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge. 261 str. COBISS.SI-ID - 12944994
SHENNAN S., 1988 Quantifying Archaeology.Edinburgh University Press, Edinburgh. 364 str. COBISS.SI-ID – 74639875
Gillings, M. (ed.) ARCHAEOLOGICAL spatial analysis : a methodological guide , Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2020 (484 str.) COBISS.SI-ID - 50176259