Psihologija osebnosti

Psihologija osebnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zager Kocjan Gaja, prof. dr. Avsec Andreja

Koncept osebnosti. Ocenjevanje osebnosti. Usmerjenost na osebo in usmerjenost na spremenljivke.
Oseba in situacija kot izvor vedenja.
Evolucijski in nevrobiološki vidiki osebnosti. Osebnostne lastnosti: leksični pristop, model velikih pet.
Kognitivne sposobnosti: biološki vidiki, psihometrični pristop, teorije inteligentnosti, CHC taksonomija kognitivnih sposobnosti, druge vrste inteligentnosti ustvarjalno.
Ustvarjalnost: mišljenje, osebnost ustvarjalnih posameznikov.
Jaz, samozavedanje, samopodoba in samospoštovanje.
Osebnost, stres in zdravje.
Pozitivni vidiki osebnosti; subjektivno blagostanje.
Osebnostne motnje in patološki vidiki osebnosti.
Dinamski vidiki osebnosti: variabilnost in namerne spremembe osebnostnih lastnosti.

Avsec, A., Kavčič, T. in Petrič, M. (2017). Temeljni vidiki osebnosti. Ljubljana: FF.
Kavčič, T. Avsec, A., Petrič, M. in Zager Kocjan, G. (2019). Funkcionalni vidiki osebnosti. Ljubljana: FF.