Rimska zgodovina

Rimska zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan

Vsebina

Stara Italija in začetki Rima, zgodnja, srednja in pozna republika, zgodnja in visoka cesarska doba, rimska družba v cesarski dobi (struktura rimske družbe, posebej odnos države do Judov in kristjanov kot posebnih religioznih skupin). Težišče predmeta je na obdobju rimskega cesarstva od Avgusta do odstavitve zadnjega zahodnorimskega cesarja leta 476. V obliki zgodovinskega pregleda zasnovana predavanja se navezujejo med tematsko sorodnimi vedami zlasti na arheologijo (predvsem provincialno) in zgodovino rimske književnosti, dosti stičnih točk pa je tudi z rimskim pravom, zgodovino religij, posebej zgodnjo cerkveno zgodovino, socialno zgodovino in historično antropologijo.