Slovenska zgodovina v srednjem veku

Slovenska zgodovina v srednjem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Paradigma slovenska zgodovina – zgodovina Slovencev. Predstave o slov. srednjem veku in zgodovinska realnost. Vpliv geografskih in prostorskih danosti na konkretno zgod. dogajanje. Slov. ozemlje v zgodnjem srednjem veku: nove etnične, družbene, politične in kulturne manifestacije po koncu antike; karolinško obdobje in (ponovna) integracija v zahodnoevropski civilizacijski krog, specifike razvoja pri nas, pregled po pokrajinah. Visoki in pozni srednji vek: fevdalizacija družbe v vseh njenih segmentih; oblikovanje dežel; dinastično-politični razvoj in nosilci moči ter oblasti; plemstvo, kmetje, meščanstvo; cerkev; kultura.