Sodobna kitajščina 2

Sodobna kitajščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 180

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. Grčar Mina, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Srednji nivo kitajskega jezika v obsegu 4. stopnje HSK. Predmet istočasno obravnava tradicionalne in poenostavljene pismenke.
Poudarek je na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, bralnem razumevanju in postopni prehod na formalni stil pisanja.

1. Li, Charles N. and Thompson, Sandra A. 1989. Mandarin Chinese: a Functional Reference Grammar. COBISS.SI-ID - 244357888
2. Hillary Chappell (2005) Sinitic Grammar. Synchronic and Diachronic Perspectives. Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 39909218

Za enodisciplinarno sinologijo še:
3. Chauncey C. Chu (1998) A discourse grammar of Mandarin Chinese. Peter Lang Publishing. New York.  COBISS.SI-ID - 21020419
4. Zhuo Jing-Schmidt (2005) Dramatized Discourse. Studies in Functional and Structural Linguistics. John Benjamins Publishing Company. COBISS.SI-ID - 222843136
5. Shi yong shi ting hua yu = Practical audio-visual Chinese. 3. Taibei : Zheng zhong, cop. 2008 COBISS.SI-ID - 162526467