Sodobna obča zgodovina

Sodobna obča zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Vsebina

Pri predmetu se obravnavajo zlasti naslednja vprašanja: predzgodovina sodobne zgodovine, konec prve svetovne vojne, revolucionarni val po njej, mirovne pogodbe, nastajanje novih držav in družbenih sistemov, značilnosti razvoja posameznih držav, posebej sosednjih, značilnosti fašizma, nacizma in komunizma, velika gospodarska kriza, ljudska fronta, razdelitev sveta na tabora, ki sta se spopadla v drugi svetovni vojni, krizna žarišča pred začetkom vojne, vojaško in politično dogajanje v času druge svetovne vojne ter odporniška gibanja med njo, konec druge svetovne vojne in njene posledice, OZN in njena vloga, razpad antifašistične koalicije, hladna vojna, oblikovanje blokov, gibanje neuvrščenih, krizna žarišča dekolonizacija in nastanek novih držav, ekonomska, socialna in kulturna problematika povojnega sveta, svet po razpadu vzhodnega bloka.