Struktura ruskega jezika – slovnični pregled

Struktura ruskega jezika – slovnični pregled

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Urbas Janja

Vaje iz morfosintakse:
- besedne vrste (paradigme pregibnih besednih vrst in ponovitev kategorij s poudarkom na negativni interferenci s slovenščino)
- prislovna določila (izražanje časovnih, prostorskih, vzročnih, posledičnih odnosov, nekoordinirani atribut), raba predlogov in veznikov v različnih funkcionalnih zvrsteh
- glagolski vid, predponski glagoli in rekcija s poudarkom na negativni interferenci s slovenščino
- vsi tipi odvisnikov

Slovnični priročniki.
А. В. Величко, О.Н. Башлакова, Какой падеж? Какой предлог? Москва, 2011. COBISS.SI-ID – 1024531223
Galina Leonidovna Skvorcova: Glagoly dviženija - bez ošibok : posobie dlja studentov, izučajuščich russkij jazyk kak inostrannyj. - 2. izd., učebnoe izd. - Moskva : Russkij jazyk, Kursy, 2003 COBISS.SI-ID 165553667
LASKAREVA, Elena Romualʹdovna: Čistaja grammatika. - 5-e izd. - Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2012. - 336 str. ; 26 cm COBISS.SI-ID 52069218

Učbenik:
Э. И. Амиантова‚ И. П. Слесарева и др.: Сборник упражнений по лексике. Практическое пособие по русскому языку для иностранцев. Москва, 1989. COBISS.SI-ID - 3846151