Upravljanje in finančno vodenje založb

Upravljanje in finančno vodenje založb

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

Vsebina

Osnove finančnega menedžmenta. Upravljanje in finančno planiranje v profitnih in neprofitnih založniških organizacijah. Načrtovanje proizvodnih, prodajnih in režijskih stroškov v založbah. Vzpostavljanje nadzornih mehanizmov in odgovornosti v finančnem poslovanju založb. Distruptivne in trajnostje tehnologije. Finančno upravljanje analognih in digitalnih založniških procesov. Projektno planiranje in priprava budžeta za založniške projekte. Kontroling v založništvu. Metode za izračunavanje maloprodajne cene knjige. Metode za izračun založniškega multiplikatorja.