Uvod v grško filologijo

Uvod v grško filologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Movrin David

- pojmi antika, Bizanc in moderna Grčija; klasična filologija, bizantinistika in novogrška filologija in njihov medsebojni odnos
- temeljne in pomožne panoge klasične filologije; zgradba in uporaba tekstnokritičnih izdaj starogrških in bizantinskih besedil; zbirke starogrških in bizantinskih besedil in njihovo citiranje; slovenjenje grških imen
- temeljna priročniška literatura s področja grške filologije, njena uporaba in citiranje
- tradicionalne in moderne metode raziskovanje na področju grške filologije
- elektronski viri s področja grške filologije

Obvezna:
Beard, M., J. Henderson: Classics: A Very Short Introduction. Oxford 2000. 145 str. COBISS.SI-ID – 13866642 in Classics: A Very Short Introduction: EBSCOhost (uni-lj.si)
Schaps, Raziskovanje v klasičnih vedah, Založba Unverze, Ljubljana, 2023 COBISS.SI-ID - 155418883
Jäger, G. Uvod v klasicno filologijo, prev. Kozma Ahacic et al. Ljubljana 1998, str. 13-48, 112-115, 164-176. COBISS.SI-ID – 79572224

Dodatna:
Aubelj, B. Anticna imena po slovensko. Ljubljana 1997, str. XI-XXX.
Hriberšek, M. »Slovaropisje klasicnih jezikov«, v: M. Suncic, B. Senegacnik (ur.), Antika za tretje tisocletje, Ljubljana 2005, str. 115-138.
Mastrodimitris, P. D. Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. Αθήνα 1996, str. 35-58.
Nesselrath, H.-G., ur. Einleitung in die griechische Philologie. Stuttgart in Leipzig 1997, str. 3-87.
Turner, E. G., ur. Greek Papyri, An introduction. Oxford 1982, str. 1-74, 97-125.
West, M. L. Textual Criticism and Editorial Technique. Stuttgart 1973, str. 1-50.