Uvod v pedagoško psihologijo

Uvod v pedagoško psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pečjak Sonja

Opredelitev predmeta pedagoške psihologije. Teoretične in praktične naloge pedagoške psihologije (šolska psihologija). Temeljna področja šolske psihologije – diagnosticiranje, svetovanje, preventiva, intervencija in evalvacija. Sodobna paradigma dela šolskega psihologa. Zgodovinski razvoj pedagoške psihologije in aktualni trendi. Psihološki »klasiki« in sodobniki ter njihov doprinos k pedagoški psihologiji. Razvoj šolske psihologije v Sloveniji. Raziskovalne metode pedagoške psihologije: deskriptivne in vzročne metode (eksperiment, kvazieksperiment, akcijsko raziskovanje). Kvalitativno raziskovanje pedagoško-psiholoških pojavov. Tehnike raziskovanja: intervju, vprašalniki, testi.

- Cohen, L., Manion, L. in Morrison, K. (2011). Research methods in education. London in New York: Routledge Falmer. (str. 211-292, 306-335) COBISS.SI-ID – 45541730
- Pečjak, S. (ur.) (2012, 2017). Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. (str. 1-6, 30-81, 179-199). COBISS.SI-ID – 263425792 – 1. natis; COBISS.SI-ID – 2890997769 – 2. natis
- Žagar, D. in Juriševič, M. (2011). Razvoj in perspektive pedagoške psihologije v Sloveniji. Psihološka obzorja, 20(3), 15-32. COBISS.SI-ID – 3084808 http://psiholoska-obzorja.si/article?id=344