Uvod v študij zgodovine

Uvod v študij zgodovine

Stopnja: 1

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Seznanjanje s temeljnimi pojmi zgodovinske vede. Viri kot ostanki preteklosti, vrste virov in njihova hramba. Kritika in interpretacija virov. Izdaje virov (vrste, namen in najpomembnejše zbirke). Strokovne revije v slovenskem zgodovinopisju in pomembnejše tuje revije. Kronologija v zgodovini. Temeljni pripomočki za raziskovalno delo. Objektivnost v zgodovinopisju. Osnovni postopki za raziskovalno delo. Institucije pomembne za raziskovanje zgodovine.