Uvod v vzhodnoazijske študije

Uvod v vzhodnoazijske študije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Veselič Maja, red. prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

1. Oris geografije Vzhodne Azije
2. Oris zgodovinskega razvoja Vzhodne Azije
3. Oris jezikov in pisav Vzhodne Azije
4. Sodobne družbe v Vzhodni Aziji
5. Sodobna politika in ekonomija Vzhodne Azije
6. Oris razvoja umetnosti v Vzhodni Aziji
7. Oris filozofij Vzhodne Azije
8. Oris literatur Vzhodne Azije