Predstavitev rezultatov projekta o življenju slovenskega prebivalstva ob okupacijskih mejah

Oddelek za zgodovino

Projekt: Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva.