Vizije prihodnosti študijski primeri načrtovanja stvarnosti na Slovenskem

Oddelek za zgodovino