Zgodovina Vzhodne Azije

Zgodovina Vzhodne Azije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

a) Posebnosti kitajske percepcije časa in kitajskega zgodovinopisja ter metodološka vprašanja pri obravnavi zgodovine Japonske. Teorija zakonitosti kitajske zgodovine (pojem kulture in civilizacije, pojem razvoja in napredka).
b) Ta metodološki pristop vključuje tudi prvine tradicionalnih vzorcev kitajskega in japonskega zgodovinopisja in se izogiba izključnemu vrednotenju kvantitativnih oziroma materialnih kriterijev (povezava z novejšo antropologijo, upoštevanje posebnosti notranje integritete obravnavanih kulturno-civilizacijskih območij, itd).
c) Pregled najpomembnejših zgodovinskih razdobij in njihov pomen v kontekstu zgodovinskega razvoja človeštva.

- Mitja Saje: Starodavna Kitajska – zgodovina Kitajske od najstarejših časov do dinastije Qin, Oddelek za AAŠ Filozofske fakultete, Ljubljana, 2002. COBISS.SI-ID - 119205632
- Mitja Saje: Zgodovina kitajske obdobje Yuan in Ming - Tuji osvajalci in trdnost tradicionalne ureditve, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1997. COBISS.SI-ID - 70806272
- Mitja Saje: Zadnja dinastija in izzivi sodobnosti - zgodovina Kitajske od vdora Mandžurcev do ustanovitve Ljudske republike, Oddelek za AAŠ Filozofske fakultete, Ljubljana, 2004. COBISS.SI-ID - 216481024
- Mitja Saje: Japonsko kitajski odnosi in svetovna ureditev v deželah vzhodne Azije. Azijske in afriške študije, 1997. COBISS.SI-ID - 73105920
- Mitja Saje: Similarities and Differences in the Process of Modernisation in India and China. Azijske in afriške študije, 2001. COBISS.SI-ID - 73105920
- Hane, Mikiso (1991) Premodern Japan. Oxford: Westview Press. COBISS.SI-ID - 7778402

PRIPOROČENA LITERATURA

Serija knjig: The Cambridge History of China
Loewe, Michael, in Edward L. Shaughnessy. 1999. The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC. Cambridge: Cambridge University Press.
Mason, Richard H. P., in Caiger John G.. 1997. A History of Japan: Revised Edition. Rutland, Vermont & Tokio: Charles E. Tuttle Company.
Hwang, Kyung Moon. 2010. A History of Korea: An Episodic Narrative. London: Palgrave Macmillian.