Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je 24. 12. 2020 objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami MKGP in MIZŠ v okviru treh težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«:

Težišča 1: Prehranska varnost Slovenije;

Težišča 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in

Težišča 4: Razvoj podeželja.

Razpisani tematski sklopi in teme so opisani v razpisni dokumentaciji.

Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 200.000,00 EUR.

Pogoji:

  • Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 3. členom Pravilnika o kriterijih (vodja aplikativnega projekta), oz. 4. členom Pravilnika o kriterijih, če ima vodja raziskovalnega projekta status podoktoranda.
  • Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.

Prijava:

  • Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta je treba oddati na ZIFF vsaj en teden preden potrebujete podpis odgovornih oseb raziskovalne organizacije na prijavni dokumentaciji, kar vključuje tudi Izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu, ki se jih sklepa s sodelujočimi RO. Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta se izpolnjuje tudi za raziskovalne projekte, v katerih UL FF nastopa kot sodelujoča RO.
  • Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-HRA-II-JR-Prijava/2020 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci.
  • Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točke 1, 10, 11, 20.1, 20.2., 20.3, pa tudi v angleškem jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh jezikih).
  • V primeru oddaje prijavne vloge brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas predhodno obvestite.

Predviden začetek (so)financiranja izvajanja projektov: 1. 4. 2021.

Predvideni čas trajanja projektov: od 12 do 24 mesecev.

Interni rok za oddajo Obrazca 1 – Prijava raziskovalnega projekta): 15. 1. 2021.

Interni rok za oddajo zaključene prijave na portalu ARRS eObrazci: 22. 1. 2021.

Razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Pogosta vprašanja: spletna stran ARRS.

Kontaktna oseba za prijavo: Ema Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Goran Vranešević

Oddelek za klasično filologijo

Brezstična točka OHK za osebni prevzem od 1. do 31. 3. 2021

Oddelek za azijske študije

Okrogla miza: Moderna in sodobna tajvanska filozofija / Round Table: Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy

Mednarodna pisarna, Referat, Referat za doktorski študij, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Projekt VTIS: Tujina mene mika