Kontakt

+386 1 2411 272
robert.groselj@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

06. junij, 11.30–13.00
11. junij, 13.00–13.45
13. junij, 10.30–11.15
17. junij, 10.30–11.15
20. junij, 13.00–13.45
10. julij, 12.15–13.00
11. julij, 12.15–13.00

Od 15. 07. 2024 do 16. 08. 2024 sem na dopustu.

Kabinet

20

Oddelek za prevajalstvo

doc. dr. Robert Grošelj

I. Izobrazba

1998–2004: dodiplomski študij – Italijanski jezik in književnost ter Primerjalno slovansko jezikoslovje (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani /UL/).

2004–2010: doktorski študij – Jezikoslovje (Filozofska fakulteta UL); naslov doktorskega dela: Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih.

II. Zaposlitve

mladi raziskovalec (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta UL), 2004–2009

asistent (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta UL), 2009–2015

docent (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta UL), 2015–

III. Poučevanje

1. stopnja (Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo): Italijanska fonetika za prevajalce in tolmače, Italijanska literatura I (1. letnik); Italijanska literatura II (2. letnik); Italijanska literatura III (3. letnik).

2. stopnja (Prevajanje): Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I (1. letnik), Prevajanje kulturnospecifičnih in literarno-humanističnih besedil (italijanščina-slovenščina) I–II (1. in 2. letnik), Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I (2. letnik) 

IV. Raziskovanje 

Prevodoslovje: prevajalske strategije, prevajalski postopki, jezikoslovne teorije prevajanja; slovenski prevodi v zgodovinski perspektivi.

Slovenski jezik in kontrastivno jezikoslovje: slovensko jezikoslovje – predvsem (sinhrona in diahrona) skladnja; kontrastivno slovensko-italijansko jezikoslovje – fonetika in skladnja; kontrastivno slovensko-slovansko jezikoslovje – skladnja. 

Primerjalno slovansko jezikoslovje: starocerkvenoslovanska skladnja, primerjalna slovanska skladnja – predvsem sklonska oblikoskladnja, vezljivost.

V. Nagrade

Študentska Prešernova nagrada FF UL za diplomsko delo, 2004. 

 

 

 

 

2011    GROŠELJ, Robert. Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

2013    GROŠELJ, Robert. Vocali a confronto: analisi contrastiva dei sistemi vocalici sloveno e italiano. Études romanes de Brno 34/2, 131–147.

2014    GROŠELJ, Robert. The supine and the supine clause in South Slavic languages. Zeitschrift für Slawistik 59/3, 301–324.

2014    GROŠELJ, Robert. Multilingualism in literary translation: the case of The Ballad of the Trumpet and the Cloud by Ciril Kosmač. V: Mikolič Južnič, T. idr. (ur.), New horizons in translation research and education 2. Joensuu: University of Eastern Finland, 7–26.

2014    GROŠELJ, Robert. Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italijanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča = Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča. Przekłady Literatur Słowiańskich 5/1, 272–303.

2015    GROŠELJ, Robert. Besedne vrste v slovenskem jeziku. V: Gorjanc, V. idr. (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 498–513.

2016    GROŠELJ, Robert, KENDA-JEŽ, Karmen, KLEMŠE, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej. Lipalja vas in njena slovenska govorica. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

2017    GROŠELJ, Robert. Slovene verb valency before 1550. Prace Filologiczne 70, 209–223.

2018    GROŠELJ, Robert. Kultura i fusnote: analiza prevodilačkih fusnota u srpskim prevodima proze Cirila Kosmača. V: Živančević-Sekeruš, Ivana idr. (ur.), Zbornik radova – Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Novi Sad: Filozofski fakultet, 49–60.  

2019    GROŠELJ, Robert. Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah – slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije. Slavistična revija 67/2, 301–312.

2019    GROŠELJ, Robert. Prevajajoč iz bolgarščine – bolgarski deležijski polstavki v slovenskih književnih prevodih. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies 12, 157–178.

Bibliografija: Osebne bibliografije na https://www.cobiss.si/raziskovalci.htm

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu