19. 06. 2024 | 13:00, Kabinet 435
Oddelek za filozofijo

Razvoj utopične dialektike na preseku med heglovsko dialektiko in dialektiko materializma

Kremen Hozjan, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: asist. dr. Aljoša Kravanja, doc. dr. Blaž Zabel

21. 06. 2024 | 12:00, Kabinet 433/a
Oddelek za filozofijo

Izhod iz nedoletnosti in nova družbena pogodba

Tijana Arih, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Zdravko Kobe

27. 06. 2024 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Bit v tesnobi: Eksistencialno-ontološka analiza izkustva tesnobe

Ana Dragić, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös