22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Leposlovje v Domovini (1918–1931)

Hana Kastelic, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Bahtinov koncept ljudsko-smehovne kulture v romanu Jamnica Prežihovega Voranca

Valeriya Horvat, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Urška Perenič

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Vzpon instagram poezije

Maja Kovač, Slovenistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Urška Perenič

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Leposlovje v reviji Žena in dom 1930–1941

Niki Hüll, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik