14. 06. 2024 | 09:20, 209C
Oddelek za slovenistiko

Domače branje v gimnaziji v luči Izhodišč za prenovo učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji (2022)

Tinkara Volk, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Alenka Žbogar

14. 06. 2024 | 10:20, 209C
Oddelek za slovenistiko

Novejša slovenska poezija na avstrijskem Koroškem

Monika Podlogar, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Darja Pavlič, prof. dr. Andreas Leben

20. 06. 2024 | 13:50, 233
Oddelek za slovenistiko

Vprašanje identitete v kratki pripovedi Z. Kneževića, V. Lemaić in V. Vekića

Selma Skenderović, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič