16. 04. 2024 | 13:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Vzgojni cilji pri pouku geografije in zgodovine v splošni gimnaziji

Patricija Ostrožnik Zupančič, Geografija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

16. 04. 2024 | 13:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za zgodovino

Vzgojni cilji pri pouku geografije in zgodovine v splošni gimnaziji

Patricija Ostrožnik Zupančič, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

16. 04. 2024 | 14:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Obiskanost planinskih poti v osrednjem delu Kamniško-Savinjskih Alp

Janez Rupar, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin

17. 04. 2024 | 13:30, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Kibernetika in socializem: Odnosi med filozofijama v teoriji in praksi

Pino Hiti Ožinger, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös

19. 04. 2024 | 11:00, Modra soba
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Normativnost in normotvorna kršitev jezikovne norme

Matjaž Zgonc, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Jezikoslovje (4 letni)

Mentor: prof. dr. Eva Sicherl

22. 04. 2024 | 11:30, 1A-Rim.
Oddelek za psihologijo

Soočanje staršev z razvojnimi spremembami pri mladostnikih z motnjo avtističnega spektra

Irma Cukjati, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Matija Svetina

22. 04. 2024 | 15:30, 209C
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Formalna razhajanja in motivna prepletanja klasične pravljice z avtorsko pravljico Lile Prap

Maruša Košnik, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Vanesa Matajc

22. 04. 2024 | 15:30, 209C
Oddelek za slovenistiko

Formalna razhajanja in motivna prepletanja klasične pravljice z avtorsko pravljico Lile Prap

Maruša Košnik, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

23. 04. 2024 | 13:00, Modra soba
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Strah pred napakami pri ustnem izražanju v tujem jeziku

Eva Turel, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Marjeta Šarić

23. 04. 2024 | 13:00, Modra soba
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strah pred napakami pri ustnem izražanju v tujem jeziku

Eva Turel, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

24. 04. 2024 | 14:30, Kabinet 129
Oddelek za psihologijo

Validacija Vprašalnika o razpoloženjskih simptomih in anksioznosti (MASQ)

Tjaša Furlan, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Jurij Bon, izr. prof. dr. Gregor Sočan

09. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Povezanost med osebnostnimi značilnostmi, samospoštovanjem in nevarnostjo izgorelosti pri zaposlenih na področju marketinga

Urška Stanec, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Darja Kobal Grum

29. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

​Personalizacija in edukacija med družbeno regulacijo in subjektivacijo

Nika Šušterič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture

Mentor: izr. prof. dr. Veronika Tašner, prof. dr. Milica Antić Gaber