22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Leposlovje v Domovini (1918–1931)

Hana Kastelic, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Bahtinov koncept ljudsko-smehovne kulture v romanu Jamnica Prežihovega Voranca

Valeriya Horvat, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Urška Perenič

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Vzpon instagram poezije

Maja Kovač, Slovenistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Urška Perenič

24. 09. 2021 | 11:00, .. zoom povezava ..

Vprašanje etike in morale v delu Zločin in kazen

Nataša Ana Gaube, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk

24. 09. 2021 | 10:20, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Literarna in filmska govorica Marguerite Duras

Ana Kolenc, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Vid Snoj

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Leposlovje v reviji Žena in dom 1930–1941

Niki Hüll, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

24. 09. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Vr̥ddhi formations in Balto-Slavic

Maja Rotter, Primerjalno jezikoslovje - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Luka Repanšek, izr. prof. dr. Matej Šekli

22. 09. 2021 | 09:20, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Oblast in politično angažirana dramatika na Slovenskem in Češkoslovaškem na primeru izbranih dram Dušana Jovanovića in Václava Havla

Zala Norčič, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Gašper Troha

22. 09. 2021 | 12:00, Kabinet 101/a
Oddelek za zgodovino

Slovenski tehniki in glasilo Slovenski tehnik v Pragi

Nina Glavan, Zgodovina - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

24. 09. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Vita Karoli Magni: Historični komentar k Einhardovemu življenjepisu Karla Velikega

Saša Skok, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: akad. red. prof. dr. Peter Štih

24. 09. 2021 | 11:30, Kabinet 30 - tajništvo
Oddelek za prevajalstvo

Multimodalna analiza kulturnospecifičnih elementov v slovenski podnaslovljeni in nemški sinhronizirani verziji ameriške televizijske serije Breaking Bad

Tadeja Hartman, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: doc. dr. Silvana Orel Kos

23. 09. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Odoakrovi predniki, zgodnja kariera in etnična identiteta

Simon Veselič, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Milan Lovenjak

24. 09. 2021 | 10:00, 5
Oddelek za prevajalstvo

Izzivi pri prevajanju Dogodka v mestu Gogi Slavka Gruma

Bojan Zgonec Tscherfinger, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: izr. prof. dr. Andrea Leskovec

22. 09. 2021 | 08:30, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Povezanost pandemične utrujenosti s stresom, narcisizmom in zadovoljenostjo relacijskih potreb

Lea Vegel, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Gregor Žvelc

22. 09. 2021 | 09:40, .. zoom povezava ..
Oddelek za slavistiko

Upodobitev delavcev v dramskih besedilih Gorana Ferčca in Vinka Möderndorferja

Klara Drnovšek Solina, Južnoslovanski študiji - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

22. 09. 2021 | 09:40, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Upodobitev delavcev v dramskih besedilih Gorana Ferčca in Vinka Möderndorferja

Klara Drnovšek Solina, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Gašper Troha

22. 09. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vplivi Federica García Lorce na poetiko slovenskih prevajalcev

Kira Molan, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Boris Novak

22. 09. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za filozofijo

Koliko substanc? »De Vriesov problem« v zgodnji recepciji Spinoze

Kajetan Škraban, Filozofija - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Miran Božovič