29. 11. 2023 | 13:00, 06
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Predstavitev Neaplja v tetralogiji Genialna prijateljica Elene Ferrante: Mesto kot literarni prostor.

Lučka Goričan, Italijanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Irena Prosenc

29. 11. 2023 | 16:00
Oddelek za klasično filologijo

Primerjava Avguštinovega in Frančiškovega redovnega vodila

Katja Ceglar, Latinski jezik, književnost in kultura - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Miran Špelič OFM, izr. prof. dr. Matej Hriberšek

30. 11. 2023 | 09:00
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Teaching speaking skills to secondary-school EFL students

Teja Tratar, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Janez Skela

30. 11. 2023 | 10:00
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Classroom Use of Young Adult Dystopian Literature for Teaching Social Responsibility

Hana Brezovnik, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Janez Skela

14. 12. 2023 | 13:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Radikalno izobraževanje odraslih v družbenih gibanjih

Milica Beka, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Barbara Samaluk

15. 12. 2023 | 15:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

Napetosti v konceptih in praksah kakovosti v visokem šolstvu

Jernej Širok, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture

Mentor: prof. dr. Rastko Močnik